Darowizna na cele statutowe od Barbara Skiba-Szczepanek